​Pengingat Lupanya Sendiri

Yang lupa ialah aku. Sebab lupanya ialah aku. Aku yang lupa karena aku, kemudian diingatkan lupanya oleh aku sendiri. Lupa makan kemudian diingatkan lapar oleh perutku. Lupa kenyang kemudian diingatkan lapar oleh ingin.

Yang lupa ialah aku. Untuk kemudian diingatkan kembali oleh aku sendiri. Aku mengingat lupaku yang sedang lapar. Aku melupa ingatku yang sudah kenyang.

Yang lupa ialah aku. Yang ingat ialah aku. Aku yang melupa. Aku pula yang mengingat.

Esok pagi aku lupa lapar. Esok pagi aku ingat kenyang. Esok pagi aku ingat lapar. Esok pagi aku lupa kenyang.

Aku. Pengingat lupanya sendiri.

Purwokerto, 23 April 2017